Wegens verlof pas terug bestelbaar vanaf 31/07/2019Termes et conditions

~~ALGEMEEN
Art. 1
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Legerstock Van de Walle NV, Zelzatestraat 63, 9960 Assenede. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.
BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Bestelling plaatsen”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.
AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Het is mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u product niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze producten.
VERZAKINGSRECHT
Art. 4
“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
De consument moet zelf instaan voor de teruggave van de goederen aan Legerstock Van de Walle NV. Eventuele kosten hieraan  verbonden zijn ten laste van de consument.
Teruggave van goederen wordt enkel aanvaard wanneer de goederen nog in de originele verpakking zitten en onbeschadigt zijn.
Bij teruggave van goederen moet de consument zijn bewijs van aankoop kunnen voorleggen.
BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.
 
UITVOERING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving. Bij volumetransport wordt de leveringsdag bepaald na onderling overleg. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de zeven werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.
GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Gent bevoegd.
BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.